Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Бизнес статии

Препоръки и съвети за намиране на работа в ЕС

23.06.2013 | Новини от Видин | Бизнес теми и новини

Да живееш и да работиш в друга Европейска страна може да поставя някои пречки.

business

Например адаптирането към новата култура, работата на чужд език, фамилиаризирането ви с непозната данъчна и осигурителна система. Най-добре можете да се подготвите като бъдете добре информиран относно страната, която сте избрали. Вашите лични качества и решителност също играят роля при намирането на работа, както разбира се и вашите квалификации и владеене на чужд език.
Преди да започнете вашето търсене на работа, важно е да осъзнаете, че не е задължително по-лесно да си намерите работа в чужбина, отколкото в собствената ви страна (все още процентът на безработицата общо в Европейския Съюз е висок). Но, някои сектори от Европейския трудов пазар могат да предлагат значителни възможности, като например туристическият сектор и секторът на услугите (финансови услуги, управленски консултантски услуги, строителство, IT секторът и някои сегменти от здравеопазването), а също така и сезонната работа в селското стопанство. Как да започна търсене?

За да може да си намерите работа преди да тръгнете, трябва:
- Да посетите интернет портала за трудова мобилност EURES, където ще намерите вакантни работни места, информация относно условията на живот и труд, информация за трудовия пазар, както и връзки към друга полезна информация. Там вие също така можете да направите достъпна вашата автобиография за потенциални работодатели из цяла Европа.
- Да се свържете с местното или регионалния офис по заетостта за съвет. Те могат да имат съветник на EURES, който може да ви даде по-персонализиран съвет. Той/тя биха могли да проверят предложенията за работа в системата на EURES и да се консултират със съветниците на EURES в страната, в която искате да отидете.
- Да проверите обявите за работа във вестниците на вашата "приемна" страна (по-големите библиотеки обикновено ги получават редовно). Имайте пред вид, че много специализирани списания публикуват обяви касаещи специфични професионални сфери.
- Да се свържете с Обществената служба за заетост на приемната страна, което би трябвало да може да ви даде съвет. Помнете, че като гражданин на ЕЕА вие имате същите права в друга страна-членка, както тези на собствените граждани на тази страна. Искайте да говорите със съветник на EURES , който има опит при оказването съдействие на чуждестранни граждани.
Други, по-необичайни пътища за намиране на работа

Помнете, че най-обичайният ред за получаване на информация относно вакантните места е чрез Обществената служба за заетост.

При все това, струва си да се опита и следното:
- В много държави-членки има частни агенции, конкретно специализирани в намирането на временна работа. Трябва да видите дали за услугите им се плаща и предварително да разберете какъв е вида на техните трудови договори.
- Съществуват също така частни агенции за наемане на работа, но те обикновено се целят в работни места на управленско ниво или в специфични отрасли, като например информационните технологии и финансите.
- За студентите, трудовите борси и центровете за напътствие в кариерата, могат да играят много важна роля при търсенето на работа.
- Все по-обичайни стават спонтанните кандидатури до компании. Трябва да научите възможно най-много подробности относно компанията, тъй като успехът може да зависи от това да докажете колко добре вие бихте се вписали в нейната структура и изисквания. Трябва да изпратите кандидатурата си в писмо, като представите квалификациите си, опита си и причините, по които проявявате специален интерес към компанията. Ако ли не, то много компании имат свои сайтове за набиране на персонал онлайн, където, в някои случаи, можете да представите кандидатурата си по електронен път.
- В повечето страни са много важни собствените канали за информация, тъй като много често първото обявление за дадено вакантно място се прави от уста на уста.
- Прекарването на определен период от време в страната, която сте си избрали в практика или стаж е идеалният начин да опознаете страната, и ви дава възможност да търсите работа на място. Много големи компании организират подобни стажове.
Неща, които трябва да вземете пред вид при кандидатстване за работа

Едно от най-важните неща е да разберете как вашите квалификации могат да бъдат признати в "приемната" страна. Същественият момент, за тези, които имат професионални квалификации, е дали за съответната професия съществува регулация или не. Регулираните професии са тези професии, чието практикуване се ограничава само до тези, които имат определени квалификации (юристи, счетоводители, учители, инженери, фелдшери, лекари, стоматолози, ветеринарни хирурзи, аптекари и архитекти например). За някои от тези професии съществува списък от признати и еквивалентни квалификации, докато за други, признаването се прави за всеки случай по отделно, като се отчита продължителността на курса на обучение и изучаваните дисциплини. Ако вашата професия не е регулирана, вие можете да започнете да практикувате веднага щом получите работа, но трябва да спазвате всички необходими процедури, които се прилагат към тази професия в приемната страна, и които могат да са различни от тези, на които вие сте свикнали. Какви други неща трябва да се вземат пред вид?

Трябва да сте си написали една ясна и добре структурирана автобиография, която да е фокусирана към търсената работа. Трябва да я преведете на езика на приемната страна, както и да преведете дипломите си. В повечето държави-членки се очаква специалността, по която имате степен или диплома да бъде директно свързана с естеството на работата, за която кандидатствате, докато в други на това се обръща по-малко внимание. Европейският Съюз има приета Стандартна Европейска Автобиография. Подходяща както за завършилите професионални, така и академични учебни заведения, тази автобиография EUROPASS дава ясна картина за способностите и уменията на кандидата навсякъде в Европейския Съюз. Този формат на автобиография понастоящем е достъпен на 20 езика на ЕС в "Онлайн автобиография на EURES ". Как да се подготвите за интервю за работа?

Както и в собствената ви страна, така и другаде, е необходима една добра подготовка за явяване на интервю за работа. Потърсете необходимата информация за компанията и бъдете готови да задавате въпроси, както за нея, така и за конкретни аспекти от работата. От вас също ще се очаква да докажете владеенето на езика на приемната страна и да илюстрирате как вашите основни умения и способности се вписват в изискванията на работодателя по отношение на конкретното работно място. Много големи компании в Европейския Съюз използват услугите на специални центрове за оценка на кандидатите за да преценят как потенциалните служители биха действали в истински житейски ситуации.

Какви документи трябва да носите със себе си на интервюто?
Обикновено ще имате нужда от:
• няколко копия на вашата автобиография на съответния език;
• легализиран превод на вашата диплома (който обикновено може да се получи или от учебното заведение или от съответното министерство);
• фотокопия на удостоверенията от средното образование, на университетските дипломи или на други дипломи;
• вашия паспорт или валидна лична карта;
• копие от акта ви за раждане;
• съответния Е-формуляр, даващ ви право на здравна осигуровка (например E111); и
• няколко паспортни снимки.
Мога ли да прехвърля получаването на обезщетенията за безработица, ако се преместя в друга страна-членка на Европейското Икономическо Пространство, без да имам предложение за работа?

Ако понастоящем сте безработен и желаете да потърсите работа в друга страна от Европейското Икономическо Пространство, можете да прехвърлите плащането на обезщетение ви за безработица за период от 3 месеца. Но, съществуват все пак много стриктни правила и условия за прехвърлянето на обезщетенията и поради това е добре да се свържете с местното бюро по труда или съответната агенция изплащаща обезщетенията, преди да предприемете действия. Ако след 3 месеца не сте си намерили работа, може да ви помолят да напуснете страната, макар че властите могат и да проявят толерантност, ако сте в състояние да докажете, че имате добри шансове за намиране на работа. / ec.europa.eu

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Новини от каталога

Ако желаете да получавате новини от Каталога, моля попълнете Вашия Email.


blog facebook
finance

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.