Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Бизнес статии

Почти половината фирми у нас с 0 служители

05.05.2013 | Новини от Видин | Бизнес теми и новини

Делът на предприятията, родени през 2004 и все още активни 5 години по-късно, са по-малко от 7%, сочат данни на НСИ.

business

През 2009 в България са действали 327 647 активни предприятия, което е с близо 21 на сто повече в сравнение с предходната 2008. Цифрите са на Националният статистически институт, който представи данни за демографията на предприятията към края на 2009. Разглеждани са 13 сектора от Класификацията на икономическите дейности, но в обхвата на изследването не са включени холдинговите дружества. Любопитен е фактът, че през периода 2005 – 2009 най-много са активните предприятия с 0 служители. Според националната статистика техният брой през 2009 е бил 150 245, което представлява 45.9% от всички активни предприятия в страната. Между 1 - 4 наети има в 121 242 фирми, което означава че техният дял е 37% през 2009. Най-малко са предприятията, които имат наети между 5 и 9 лица. Според статистиката толкова служители имат около 9% от фирмите. Над 10 служители имат 10.3% от активните предприятия, но пък в тях работят близо 75% от заетите.

За периода 2005-2009 най‐висок относителен дял имат новородените предприятия от сектор – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, като средно за петгодишния период този дял е 42.5%. Същевременно най‐нисък е делът на новородените предприятия от сектор = „Добивна промишленост” – 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2009.

За периода от 2005 до 2009 най‐голям е броят на новородените предприятия, които не са наели работна ръка. В групата „0 наети” през 2009 попадат 39 024 от новите фирми, следвани от групата с 1 до 4 наети – 15 554. Очаквано най‐малко са организациите с 10 и повече служители – само 1 200 предприятия. 84% от родените през 2008 предприятия оцеляват една година по‐късно, като в групата с 10 и повече наети този относителен дял е почти 95%. Най‐висок е делът на оцелелите предприятия в сектор - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 93%, а най-нисък в сектор- „Операции с недвижими имоти” - около 77%. С отдалечаване от годината на раждане броят на оцелелите предприятия от групите „0 наети” и „1 ‐ 4 наети” значително намалява, докато при тези от групите „5 - 9 наети” и „10 и повече наети лица” тенденцията на намаление е слабо изразена, почти незабележима.

Делът на предприятията, родени през 2004 и все още активни 5 години по‐късно през 2009 година е малко над 6.8%, сочи статистиката. Най‐жизнеспособни и устойчиви се оказват предприятията от сектор ‐ „Финансови и застрахователни дейности”, където делът на сполучливо преживели петгодишния период, е 11.6%. На другия полюс са компаниите от сектор – „Операции с недвижими имоти” със стойност по‐малка от 3% по този показател.
Поради изследвания период, данните за „умрелите” предприятия се отнасят само за 2008. Според статистиката през 2008 дейността си са прекратили 35 466, или малко над 13% от броя нa активните предприятия през годината. В резултат на това работните си места са загубили близо 5% от заетите през същата година лица. Почти половината от „умрелите” фирми са били от сектор – „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”. Най‐жизнеспособни са се оказали предприятията от секторите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Добивна промишленост”, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и „Финансови и застрахователни дейности”.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Новини от каталога

Ако желаете да получавате новини от Каталога, моля попълнете Вашия Email.


blog facebook
finance

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.