Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Решения свързани с регионалното депо за отпадъци

06.08.2013 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Решения за ускорено изграждане на регионалното депо за битови отпадъци в област Видин.

Решения, чрез които ще се осигури и ускори работата по изпълнението на обект „Регионална система за управление на отпадъци в регион Видин”, приеха днес членовете на Областния експертен съвет по закона за устройство на територията. Заседанието бе ръководено от областния управител на Видин инж. Кръстьо Спасов. В него взеха участие главни архитекти на общини от региона, представители на изпълнителя на обекта, „Басейнова дирекция”-Плевен „Геозащита Плевен” ЕООД, РИОСВ-Монтана, „Пожарна безопасност” и РЗИ- Видин, електроразпределителни дружества, телекомуникационни оператори и други компетентни институции.

Съгласно приетите решения ще се изработи подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), за изграждането на довеждащ водопровод към депото за битови отпадъци в землището на с. Жеглица, местността „Козя гърбина”. Одобрено бе и заданието за изработване на ПУП-ПП за 20-киловолтова кабелна линия на обекта. Трасето ще преминава през общински пътища, извън територии на частни имоти, с което ще се избегнат бавещите строителството отчуждителни процедури. Съветът одобри геотехнически доклад за обект „Съвременен свлачищен участък в площта на Регионално депо за твърди битови отпадъци - Видин”. Това е необходимо за издаването на предварително разрешение за строителство от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Положителното становище бе дадено при условие, че се предприемат действия за изготвяне на проект за укрепване на склона в района на депото. „Свлачището там не е опасно, но е необходимо склонът да бъде укрепен, за да се спазят изискванията за строителство по наредбата за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони”, коментираха геофизици и инженери. По този въпрос да бъде потърсено и мнението на „Басейнова дирекция”, решиха още членовете на Областния съвет.

Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Осигуреното финансиране от европейския, националния и общинския бюджет е на обща стойност 20 515 302 лв. Проектът се изпълнява от община Видин в партньорство с останалите 10 общини в региона - Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.