Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Назначен е нов главен секретар на ОА-Видин

10.09.2013 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Инж. Кръстьо Спасов представи официално новия главен секретар на Областна администрация – Видин.

Боряна Мургина е новият главен секретар на Областна администрация – Видин. Тя е назначена със заповед от днес на областния управител инж. Кръстьо Спасов. „Ролята на главния секретар е ключова в управлението на администрацията и е натоварена с много отговорности по спазването на нормативните актове и правилата за организация на работата и взаимодействието между отделните звена”, подчерта областният управител на официалното представяне на Боряна Мургина. Той апелира към целия си екип да подкрепя главния секретар в настоящия важен етап от дейността на Областна администрация – Видин, когато се планира бъдещето на региона през новия период за развитие 2014-2020 г.

Преди встъпването й в длъжността „главен секретар” на Областна администрация – Видин, Боряна Мургина е работила като старши експерт в отдел „Европеистика и интеграция” в Областна дирекция „Земеделие и гори” и по програмите за развитието на селските райони в ДФ „Земеделие” във Видин. Боряна Мургина е родена през 1981 във Видин. Завършила е средно образование в СОУ „Св.св. Кирил и Методий”. Дипломирала се е като бакалавър по специалността „Екология и опазване на околната среда” в Нов български университет (НБУ) и Лесотехническия университет в София. Последователно е защитила магистърска степен по „Международни отношения в туризма” в НБУ и по „Икономика на труда и управление на човешките ресурси” в УНСС. Следдипломната й квалификация е по педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, където в момента специализира „Рехабилитация на езикова и говорна речева патология”.

Съгласно устройствения правилник на областните администрации, главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител; отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията; създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация; осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена; контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна; утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия; утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация; организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.