Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Областна администрация – Видин ще работи със 17 обществени съвета

19.09.2013 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Обществените съвети участват в заседанията на областните съвети и комисии с право на съвещателен глас.

Областна администрация – Видин започва работа със 17 обществени съвета, в които ще участват 45 представители на граждански сдружения в региона. Това обобщи областният управител инж. Кръстьо Спасов на днешната работна среща с неправителствени организации и медии, на която се приеха правила за работата на обществените съвети. „С приемането на правилата направихме първата стъпка към установяването на постоянен и активен диалог между администрацията и гражданското общество, чрез който да намираме по-ефективни и бързи решения на стратегически важни въпроси за развитието на региона”, коментира инж. Кръстьо Спасов. По негова инициатива обществени съвети ще има към всеки областен съвет и комисия, за да се осигури по-широкото и на професионален принцип гражданско участие в дейността им. В момента като консултативни органи към областния управител функционират 9 областни съвета и 8 комисии. Те работят в различни сфери на дейност – регионално развитие, транспорт, туризъм, енергийна ефективност, обществен ред и сигурност, етнически и интеграционни въпроси, превенция и противодействие на корупцията.

Обществените съвети участват в заседанията на областните съвети и комисии с право на съвещателен глас. Техните представители ще имат възможността да обсъждат и предлагат идеи, становища и решения по значими проекти и инициативи, да оказват експертна помощ на областните съвети и комисии в съответната професионална област, да съдействат за укрепването на диалога, доверието и сътрудничеството между институциите и гражданите, както и да наблюдават изпълнението на държавната политика на регионално ниво. Добавено бе и предложението на г-н Ненчо Нешев от гражданско сдружение „Днес” обществените съвети да обсъждат и дават становища, мнения и правят предложения до законодателя по проекти на нормативни и поднормативни актове и други решения по въпроси от обществена значимост, като при необходимост да осигуряват широка обществена подкрепа. В правилата бе включено и предложението на инж. Надежда Гъжева от Областния съвет на Отечествения съюз, обществените съвети да работят в партньорство с държавната власт и с други институции и организации по подготовката на програми за привличане на финансови средства за подобряването на жизнената среда в полза на местната общност и на групите, които представляват.

В правилата се отбелязва още, че обществените съвети са независими организации на общността, които обединяват и стимулират инициативата на гражданите за създаване на динамична, благоприятна и справедлива среда в област Видин чрез участие в процеса на вземане на решения. Дейността им ще се осъществява на обществени начала и на доброволен принцип. Обществените съвети не участват в политически структури и не са ангажирани с политическа дейност. Участниците в обществените съвети не получават възнаграждение за работата си към съответната областна комисия или съвет. Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от областния управители и неговите заместници, са изготвени от екип на Областна администрация – Видин. Инициативата за взаимодействие бе одобрена като идея, философия и форма на демократично управление от всички присъстващи на днешното заседание представители на 10 граждански сдружения и медии: „Аз обичам Видин”, „Днес”, „Видин”, „Усмихни се с нас”, „Нике”, „Румънски културен център”, информационен портал „Видин онлайн”, „Областен съвет на съюз на пенсионерите – 2004”, „Областен съвет на Отечествения съюз” и „Национално сдружение на автобусните превозвачи в България”.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.