Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Ден на диалога във Видин

30.09.2013 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Фокус върху Северозапада поискаха кметове в Деня на диалога.

Община Видин бе домакин на традиционния ден на диалога между законодателната и местна власт, който се провежда във всички областни центрове на страната. Инициативата се организира от Националното сдружение на общините в Република България, в партньорство с Народното събрание. Основен акцент в дискусиите в рамките на Деня на диалога тази година беше поставен върху две теми: „Краткосрочни мерки за подобряване на нормативната среда за дейност на местното самоуправление“ и „Научените уроци от изпълнението на общинските европроекти през текущия програмен период“.

Докладчик в Деня на диалога беше кметът на Видин Герго Гергов, а водещ на събитието – председателят на Общинския съвет Пламен Трифонов. В дискусиите участваха народният представител Филип Попов, представители на всички общини от областта, както и на неправителствени организации. По време на срещата бяха коментирани редица проблеми, свързани с подобряване механизма на консултиране с общините в нормотворческия процес чрез законови гаранции за търсене и отчитане позицията на местните власти, с общинските финанси, с предоставянето на основни местни услуги и управлението на общинската собственост.

Герго Гергов направи конкретни предложения от страна на Община Видин по двете теми. Сред тях са увеличаване на местните правомощия; разширяване на собствените приходи на общините; възможност на общините да продават собствените си вземания на финансови институции, в т.ч. цесират или продават като лоши вземания; по-голям размер на дългосрочните заеми – премахване на ограниченията от Закона за общинския дълг; промяна на схемите за финансиране; отпускане на авансово плащане по договорите за безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 % от стойността им; създаване на специален фонд (примерно към Министерство на финансите) за отпускане на безлихвени кредити на общините за изпълнение на проекти; завишаване на максималния праг на средствата, които отпуска Фонд „Флаг” (към момента се отпускат максимално 10 млн. лева); електронно отчитане на проектите, финансирани по оперативните програми и др.

Всички присъстващи на срещата представители на местната власт се обединиха около идеята държавата да обърне специално внимание на Северозападния регион, в това число на Видинска област, за да се изравнят условията за живот тук с тези в останалите райони на страната. От своя страна депутатът Филип Попов заяви, че Северозападният регион вече е сред приоритетите на държавата и в Републиканския бюджет за 2014 г. ще бъде заложено специално отношение към него. Той съобщи, че се работи и по въпроса за разкриване на филиал на ВУЗ във Видин и че този процес трябва да бъде предшестван от изграждане на подходяща инфраструктура. Народният представител благодари на НСОРБ за организирането на Деня на диалога и на Община Видин като домакин на събитието. Филип Попов определи форума като път за намиране на пресечна точка между изпълнителна, законодателна и местна власт.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.