Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Нов проект стартира във Видин

17.10.2013 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Проектът стартира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 В подкрепа за следващия програмен период.

На пресконференция кметът на Видин Герго Гергов представи нов проект на общината. „Видин в следващия програмен период” стартира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

„Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 18.09.2013 г. Проектът е с продължителност 18 месеца, а общата му стойността е 529 284 лв.”, заяви Гергов. Той обясни, че целта е укрепване капацитета на Община Видин в усвояването на финансови ресурси по Структурните фондове през следващия програмен период. По време на реализирането на проекта се предвижда да се изготвят технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност и инвестиционни работни проекти на седем обекта, намиращи се на територията на Видин - Младежки дом, СОУ "Цар Симеон Велики", Природоматематическа гимназия "Екзарх Антим І", Музей "Конака", Общински Драматичен театър "Вида", Художествена галерия "Никола Петров" и пешеходната зона и фонтаните на пл. „Бдинци”.

Възлагането и изготвянето на работните инвестиционни проекти ще бъде предшествано от избор на идея за най-доброто обемно-пространствено решение за обектите, включени в настоящето проектно предложение. Предвидени са две обществени обсъждания, на които ще бъдат поканени всички заинтересовани страни. „С изпълнението на проекта Община Видин ще постигне висока проектна готовност, на един значително по-ранен етап, за кандидатстване с проектни предложения за финансиране в рамките на следващия програмен период 2014-2020 г. по линия на оперативната програма за регионално развитие”, каза Гергов. Той представи и екипа, който е ангажиран с изпълнението на новия проект. Негов ръководител е арх. Ангел Недялков, а координатори са инж. Мариела Николова и Олга Стойкова. „И тримата имат опит в изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие". Точно затова смело мога да твърдя, че ще се справят успешно и с това предизвикателство”, заяви кметът.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.