Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Работни срещи по Проект TRANSDANUBE - „Устойчива мобилност и Туризъм в Дунавския регион”

18.03.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

На 20 март 2013 година, в Областна администрация Видин, Заседателна зала №1, ще се проведат две работни срещи, свързани с дейностите по Проект TRANSDANUBE - „Устойчива мобилност и Туризъм в Дунавския регион”.

На срещите ще бъде дискутиран проектът на изготвения Анализ на транспортната и туристическата система в област Видин, както и добрите практики и пакети за устойчива мобилност на територията на областта. Проектът на изготвения документ ще бъде представен от г-жа Елена Петкова представител на „РЕГИОПЛАН“ ЕООД – фирмата, спечелила тръжната процедура за предоставянето на горецитираната услуга.

Първата среща е с начален час 10,30.
На срещата ще присъстват представители на областна администрация Видин, представители на превозвачите в област Видин и представители на фирмата изпълнител, на поръчка с обект „Изготвяне на Анализ на транспортната и туристическата система в област Видин. Добри практики и пакети за устойчива мобилност на територията на областта”.
С местните превозвачи, ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с предлаганите от тях транспортни услуги и възможностите за организиране на транспорта при конкретни туристически маршрути в областта, включително и стойността на услугата.

Втората среща ще се проведе от 14,30 часа и на нея ще присъстват представители на хотелиерите и ресторантьорите, представители на местни фирми и експерти по туризъм в общинските администрации на територията на областта. Г-жа Елена Петкова представител на „РЕГИОПЛАН“ ЕООД ще представи проекта на анализа. Присъстващите ще имат възможност да изразят своето мнение по проекта на документа, включително и да направят предложения за подобряването му, ще се дискутират възможностите за развитие на туризма в областта.

Проект TRANSDANUBE - „Устойчива мобилност и Туризъм в Дунавския регион” се изпълнява по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Югоизточна Европа, Приоритет „Подобряване на достъпността”. В проекта участват общо 14 партньори от България, Сърбия, Румъния, Словакия, Австрия, Германия и Унгария.

Основните цели на проекта са развитието на „Устойчивата мобилност” по поречието на река Дунав, включително използването на ж.п., шосеен, вело и морски транспорт, с цел подобряване на достъпа и улесняване развитието на туризма в целия дунавски регион. Проектът се концентрира върху различни форми на устойчива мобилност и  интегрирано регионално и туристическо развитие в партньорските региони на Дунавските страни.

Река Дунав, като транспортен маршрут и туристическа атракция, но преди всичко като свързващ елемент между страните от програмата за Югоизточна Европа е в центъра на проекта. Основата за разработване на нови проекти и атракции в регионите партньори са привлекателните природни райони (защитени зони), културни забележителности (обекти на световното културно наследство), както и съществуващата инфраструктура.

Целите на проекта включват:
•          Поддържане и развитие на съществуващата транспортна система и хармонизиране на възможностите за пътуване с влак, автобус и кораб с разработването на туристическите атракции.
•          Транснационален трансфер на ноу-хау между пилотните региони с цел генериране на допълнителни ползи от проекта.
•          Увеличаване на дяла на устойчивото придвижване що се отнася до пристигането и заминаването в/ от партньорските региони. Река Дунав би следвало да има голяма роля за свързването помежду им. Допълнителни възможности за пътуване с влак и автобус следва да допълват корабния трафик.
•          Разработка на продукти в сътрудничество с туроператори и регионални туристически организации, които да включват местния потенциал (култура, природа, традиции, меки умения).
•          Повишаване качеството на жизнения стандарт и околната среда, поради намаляване на замърсяванията, причинени от индивидуалния трафик и увеличаването на публичния транспорт.
•          Засиленото сътрудничество и дори установяване на нови сътрудничества между регионите партньори, от една страна и между туристическите дестинации и местата на произход, от друга, би трябвало да изградят база за по-нататъшни действия и изпълнение на проекти след този проект.
•          Регионите партньори и разработените дестинации следва да се рекламират под една обща и уникална марка/ етикет.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Новини от каталога

Ако желаете да получавате новини от Каталога, моля попълнете Вашия Email.


blog facebook
екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.