Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Събрание на Асоциацията на Дунавските общини в Белоградчик

03.09.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Герго Гергов с предложение за целево финансиране на общините от Северозапада.

Кметът на Видин Герго Гергов взе участие в общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“, което се проведе в Белоградчик. На него присъстваха представители на 19 общини от общо 37, които са членки на Асоциацията. Председателят на АДО Пламен Стоилов даде старт на събитието и покани Мирослава Чавдарова – председател на Общинския съвет в Белоградчик да посрещне гостите с „Добре дошли”. Срещата продължи с отчет за дейността на Асоциацията, представен от Пламен Стоилов, а изпълнителният директор на АДО Мария Кондрова запозна присъстващите с бюджета за 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.

Видинският кмет, който е и заместник-председател на Управителния съвет на АДО направи предложение относно Проект на декларация за промяна в Закона за държавния бюджет, касаещ целевото финансиране на общините от Северозападна България. В него се посочва необходимостта от фокусиране върху приоритети, които ще допринесат за превръщането на Северозападния район от периферен, изостанал и слабонаселен в средищен район за международните търговски, пътнически и информационни потоци, със съвременна система за образование и квалификация и иновационен потенциал в транспорта, туризма, преработвателната промишленост и селското стопанство. Гергов посочи в предложението си необходимостта от провеждането на целенасочена политика за преодоляване на хроничната икономическа изостаналост на Северозападна България. Той отбеляза, че от изключителна важност е и новата Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Видинският кмет допълни още, че по-голямата част от кметовете на общините, намиращи се в тази част на страната, считат за целесъобразно държавата да се ангажира с осигуряването на целеви субсидии за допълнително финансиране за капиталовите разходи във връзка с подобряване и изграждане на допълнителна инфраструктура; държавно финансиране за изработване на Общи устройствени планове на общините; целеви средства за технически паспорти на строежи; увеличен размер на целеви трансфер на средствата за обработка срещу комари и др. „Стъпка напред в това отношение би била промяна в Закона за държавния бюджет за 2014 г., изразяваща се в приоритетно целево финансиране на общините от Северозападна България”, каза още Гергов. Представителите на местната власт на Дунавските общини считат за целесъобразно държавата да се ангажира с осигуряването на целеви субсидии за проект „Дунавски панорамен път“, като средствата бъдат заложени приоритетно в републиканския бюджет за следващата година.

Предложението на Герго Гергов бе гласувано и прието единодушно от представителите на общините-членки на Асоциацията. То ще бъде изпратено до премиера на Република България Пламен Орешарски и до председателя на Народното събрание Михаил Миков.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.