Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Община Видин с предложение за Интегрираната стратегия

13.09.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Документът във връзка с подготовката на Интегрираната стратегия за развитие на Северозападния район е в отговор на писмо от областния управител инж. Кръстьо Спасов.

Преди дни стана ясно, че този район е включен като територия за целенасочено въздействие в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. За тази цел ще бъде изготвена Стратегия за развитието на целевата територия и съсредоточаване на финансов ресурс по приоритетни оси в рамките на отделни оперативни програми.

Предложението на Община Видин предвижда над 100 конкретни мерки по 4 приоритета: „Развитие на транспортна, техническа и социална инфраструктура, международно и трансгранично сътрудничество“; „Стимулиране развитието на местната икономика“; „Подобряване качеството на живот“ и „Опазване и подобряване състоянието на околната среда в съответствие с европейските стандарти“. Сред тях са например изграждане на интермодален терминал, който ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на град Видин; основен ремонт на надлеза над жп линията по бул. „Панония“; реконструкция и възстановяване на Летище Видин; проектиране и изграждане на целогодишен експозиционен център; няколко проекта за създаване на предприятия, свързани с преработка на технически и автомобилни гуми в продукти с широко приложение, за демонтаж на стари автомобили, за ремонт и обслужване на тежкотоварни автомобили и корабни двигатели, за управление на водопотреблението в аграрния сектор и др. В документа са заложени още дейности по подобряване на пътната инфраструктура, благоустрояване и озеленяване, предоставяне на социални услуги, реновиране и ремонти на културни и исторически паметници, на учебни заведения, спортни обекти, обособяване на зони за туризъм, екоиновации.

В предложението на Община Видин се посочва, че с оглед ситуацията в Северозападна България, в това число Видинска област и община, където съществуват благоприятни възможности за привличане на европейски средства, е наложително предприемането на мерки за преодоляване на социалната и икономическа криза чрез използване ресурсите на европейските фондове и програми, за пълноценната реализация на изпълняваните проекти и осъществяване на нови.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.