Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Трета партньорска среща по Проект TRANSDANUBE

17.09.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Междинна конференция и трета партньорска среща по Проект TRANSDANUBE - „Устойчива мобилност и Туризъм в Дунавския регион” в Братислава.

Представители на Областна администрация - Видин ще участват в Междинната конференция и третата партньорска среща по Проект TRANSDANUBE - „Устойчива мобилност и Туризъм в Дунавския регион”, които ще се проведат в Братислава,в периода 17 – 19 септември 2013 г. На междинната конференция ще се представят първите резултати от изпълнението на транснационалния проект. Експертите от Областна администрация - Видин ще участват в дискусиите, свързани с разработването на регионалните планове за действие и развитието на устойчивите оферти за мобилност. Ще бъдат обсъдени и туристическите пакети, осигуряващи устойчива мобилност в туризма в рамките на Проект TRANSDANUBE.

По време на партньорската среща е предвидено да се обсъди текущото финансово състояние на проектните дейности, състоянието на комуникационните дейности, транснационалното сътрудничество, общата маркетингова стратегия по проекта и информационната система за туристическа мобилност. Областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов подписа Общата визия за устойчива мобилност в туризма в Дунавския регион, която е официалната позиция на всички партньори по проекта. Общата визия за мобилност има за цел да развие региона на река Дунав, като осигури социално справедлива, икономически ефективна и щадяща околната среда чрез предлагането на мобилни транспортни и туристически оферти за гражданите и гостите на различните региони. Основна предпоставка за това е създаването на благоприятна мултимодална и ефективна транспортна система и устойчиви туристически услуги, базиращи се на възобновяеми енергийни източници, които опазват околната среда и в същото време осигуряват устойчиво регионално развитие и предлагат нови енергийно ефективни услуги в региона.

Проект TRANSDANUBE - „Устойчива мобилност и Туризъм в Дунавския регион” има за цел развитието на устойчивата мобилност по поречието на река Дунав чрез насърчаване използването на алтернативни видове транспорт – влак, автобус, колело и кораб, и разпространение на концепцията за устойчиво развитие на туризма в целия Дунавски регион. Финансиран по програма Югоизточна Европа, TRANSDANUBE е международен проект с 14 финансови партньори от 6 страни и повече от 35 свързани стратегически партньори и наблюдатели. TRANSDANUBE допринася за постигането на целите на европейските политики и стратегии, особено за изпълнението на Европейската стратегия за Дунавския регион. По време на двугодишното изпълнение на проекта ще бъде изготвен международен доклад за състоянието на устойчивата мобилност в региона на река Дунав и ще бъде изградена обща визия за мека мобилност. Проектът предвижда изработването на регионални планове за действие, устойчиви транспортни оферти, туристически пакети за мека мобилност, цифрова карта, предоставяща информация за съществуваща мобилност и туристически оферти, и изготвяне на регионални маркетингови планове и специфични маркетингови дейности. Изпълнението на проекта ще продължи до септември 2014 г.

Повече информация за проекта можете да намерите на www.transdanube.eu

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.