Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Регионален план за ВиК до 2038 г.

19.09.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Областният съвет за развитие съгласува Регионален генерален план за ВиК отрасъла в област Видин за следващите 25 години.

Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията в област Видин за следващите 25 години съгласува днес Областният съвет за развитие на заседание, ръководено от областния управител инж. Кръстьо Спасов. „Този стратегически документ е основата, върху която ще се подготвят предпроектните проучвания и инвестиционните проекти за модернизацията на водоснабдителната система в региона. Одобряването на Регионалния генерален план (РГП) е важно в настоящия период на преговори с Европейската комисия по сключването на споразумението за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” и други финансови фондове”, отбеляза г-жа Шинка Маринова от екипа на консорциума, изготвил РГП по задание на Министерството на регионалното развитие и с финансовата подкрепа на Световната банка, съобщиха от Областна администрация Видин.

РГП за област Видин съдържа дългосрочна визия за осигуряване на достатъчно количество и с добро качество питейна вода за населението, в съответствие с Националната стратегия за околна среда и Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор. Планът включва мерки за питейни и отпадъчни води в обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Видин (ВиК Видин) за периода до 2038 г., разделен на три етапа – краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Той обхваща целия регион, като е фокусиран най-вече върху инвестиционните нужди за населените места с над 2 000 жители.

В документа се посочва, че е осигурено водоснабдяване за 98% от населението на Видинска област. От всички общини в региона услугата не се предоставя само в 10 села с много малко население. В момента услугата по отвеждане на отпадъчните води се предоставя само в гр. Видин и гр. Белоградчик. Директорът на ВиК-Видин Георги Владов посочи като основни проблеми липсата на водоснабдяване в с. Раковица, община Макреш; необходимостта от подмяната на външните водопроводи в района на Репляна - Чупрене и Орешец – Воднянци, обслужващи около 25 населени места и реконструкция на изградения преди 40 години водопровод, захранващ гр. Видин и 16 селища; ремонт на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Дунавци и селата Буковец и Градец, по която често стават аварии.

Оценките в РГП за техническото състоянието на съоръженията, на водопреносната и канализационната мрежа показват необходимост от почти повсеместна реконструкция и модернизация на съществуващата и построяване на нова канализационна мрежа в голяма част от кварталите на населените места с над 2 000 екв.ж., изграждане на канализационни колектори, включване към пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадни води във Видин и построяване на нови в Белоградчик, Кула, Арчар и Брегово. Значителни инвестиции са необходими и за изграждане на съоръжения за пречистване на питейни води, външни водопроводи, вътрешна водопроводна мрежа и т.н.
Необходимите инвестиции за водния сектор на територията на “ВиК” ЕООД - гр. Видин за периода 2014-2038 г. са в размер на 334,6 млн. лв. Отделно за малките населени места с население между 50 и 2 000 жители те са изчислени на 82 млн. лв. за водоснабдяване и още 119,8 млн. лв. – за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Изготвеният план бе приет с одобрение от кметовете на общините, които въз основа на заложените в него цели и финансови параметри, ще могат да изготвят и реализират свои проекти във ВиК сектора. Предстои окончателното му утвърждаване на заседание на ВиК Асоциацията в област Видин, чиито председател е областният управител инж. Кръстьо Спасов.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.