Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Обществени съвети ще се включат в работата на областните комисии

27.06.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Обществени съвети ще се включат в работата на областните комисии и съвети, създадени към Областен управител на област Видин.

По инициатива на инж. Кръстьо Спасов, областен управител на област Видин, областна администрация отправя покана до всички неправителствени организации, професионални обединения, сдружения, инициативни комитети, граждански организации, синдикати и медии за включване в работата на действащите комисии и съвети към областен управител на област Видин. Поканата е до всички, желаещи да участват активно с експертни мнения, становища и предложения за подобряване развитието на област Видин в ресорните заседания на областно ниво. Към юни 2013 година, 10 областни съвета и 8 комисии подпомагат дейността на областния управител. Създадените консултативни органи работят в различни сфери на дейност – регионално развитие, транспорт, туризъм, енергийна ефективност, обществен ред и сигурност, етнически и интеграционни въпроси, превенция и противодействие на корупцията и пр. Целта на настоящата инициатива е създаването на обществени съвети към всяка съществуваща областна комисия и областен съвет. По този начин ще се даде възможност за по-широк обществен дебат по въпроси, свързани с развитието на област Видин. Ще бъде подпомогнато съгласуването на интересите и осигуряването на обществена подкрепа за политиките и дейностите в определена област. Създаването на обществените съвети ще осигури участието на по - широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот на област Видин, ще служи като ефективна форма на диалог между администрацията и структурите на гражданското общество и ще бъде постигната по-голяма откритост и прозрачност в работата на администрацията. Организациите, имащи отношение към съответните секторни политики и програми, и желаещи да участват в обществените съвети, в срок до 20 юли 2013 година, могат да изпратят своите заявления на електронна поща ou_oa@vidin.government.bg.

В заявленията следва да бъде упоменато пълното наименование на организацията; предмет/сфера на дейност; упълномощено лице, което ще присъства на заседанията; съветите и/или комисиите, чиито заседания представляват интерес за съответната организация и данни за обратна връзка /адрес, телефон, електронен адрес/. Неправителствените организации, които към момента са членове на областни комисии и/или съвети запазват членството си в тях. На електронната страница на Областна администрация Видин, в раздели „Областни съвети“ и „Областни комисии“, заинтересованите лица могат да се запознаят с предмета на дейност и състава на областните комисии и съвети, които функционират към областен управител на област Видин:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/plans/syveti.html
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/plans/komisii.html

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Новини от каталога

Ако желаете да получавате новини от Каталога, моля попълнете Вашия Email.


blog facebook
екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.