Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Областна стратегия за развитие – 2014-2020 г.

11.07.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г. се прие днес с одобрението на всички членове на Областния съвет за развитие.

Тя съдържа основните стратегически цели и проекти за съживяването на икономиката и конкурентоспособността на малките и средни предприятия в региона, съобщиха от администрацията.
Приехме важен документ за новия програмен период. Това изисква от нас активна работа и сътрудничество за постигането на целите, приоритетите и мерките за развитието на област Видин”, подчерта областният управител инж. Кръстьо Спасов.

Основните стратегически цели са насочени към ускоряването на икономическото развитие на област Видин, повишаването на жизнения стандарт на населението в региона и развитието на териториалното сътрудничество за балансирано и устойчиво развитие. За постигането им в областната стратегия са включени следните стратегически проекти:

• Откриване на филиал на висше учебно заведение в гр.Видин;
• Изграждане на газопровод и свързване на област Видин с националната газопреносна мрежа;
• Проектиране и изграждане на високоскоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград;
• Модернизация на железопътната линия Видин-София;
• Възстановяване дейността на летище Видин;
• Изграждане на участък Димово-Ружинци от път Е-79;
• Изграждане на център за мултимодален транспорт;
• Привличане на инвеститори за изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране).

Областният съвет за развитие на област Видин прие и Годишния доклад за мониторинг и оценка за 2012 г. на областната стратегия за развитие на социалните услуги в региона. През миналата година са закрити две специализирани институции за хора в неравностойно положение - в с.Бориловец, общ. Бойница и с. Балей, общ. Брегово. Хората от тези домове са настанени в центрове от семеен тип. В същия период са разкрити 9 социални центъра за деца и възрастни от уязвимите групи - в гр. Видин, гр. Брегово, с. Ново село, с. Бойница и с. Балей. „Намалява броят на децата, настанени в специализирани институции, и това е устойчива тенденция през последните 3 години”, се посочва в анализа. Основен приоритет остава деинституционализацията на грижите за децата.
Мониторинговият доклад за социалните услуги в региона съдържа редица препоръки за подобряването и разширяването на обхвата им. Акцентира се върху мерките за развитието на приемната грижа в област Видин; реформирането и преструктурирането на съществуващи специализирани институции за деца, възрастни и хора с увреждания в градовете Кула, Белоградчик и селата Гомотарци, Ново село, Салаш и Куделин. В общините, в които предстои закриване на специализирани институции, трябва да се осигури ефективно използване на сградния им фонд за разкриването на нови социални услуги в общността. Специално внимание се обръща върху насърчаването на доброволчески практики и по-тясното взаимодействие с неправителствения сектор за осигуряване на ефективност и качество на социалните услуги.
Членовете на Областния съвет за развитие изразиха готовност да съдействат на Областна администрация - Видин при реализацията на проект „TRANSDANUBE – устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав”, който беше представен на днешното заседание. Основната му цел е развитието на устойчива мобилност по поречието на река Дунав за подобряването на достъпа и развитието на туризма в целия Дунавски регион. Проектът е на стойност 2 371 030 евро и ще се изпълнява до есента на 2014 г. В него участват 13 партньорски организации от България, Словакия, Унгария, Румъния, Сърбия и Германия, с водещ партньор Агенцията за опазване на околната среда в Австрия.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Новини от каталога

Ако желаете да получавате новини от Каталога, моля попълнете Вашия Email.


blog facebook
екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.