Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Общината подписа договора за строителство на социалните жилища

12.07.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Проектът „Съвременни социални жилища в гр. Видин” се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Обществената поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по изпълнението на проект „Съвременни социални жилища в гр. Видин”, открита с Решение №1200-2827/07.02.2013 г. на кмета на Община Видин бе възложена на Обединение „Ново начало 2013” ООД – гр. Благоевград. Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложената от Изпълнителя и приета от Възложителя ценова оферта е 3 361 936,36 лв. Срокът за изпълнение на строителството е 9 месеца (или 270 календарни дни).

В рамките на проекта ще бъдат построени 4 двуетажни жилищни сгради, ще се реконструират и преустроят 9 съществуващи едноетажни жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура. Предвижда се също доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за жилищата. С предоставянето на общо 80 броя социални жилища, ще бъде осигурена благоприятна среда и подобрени условия за живот на 280 социално слаби, маргинализирани, бедни и с риск от социално изключване хора, лица с увреждания.

Проектът „Съвременни социални жилища в гр. Видин” се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и се реализира по Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. Общата му стойност е 3 992 529,19 лв. и няма съфинансиране от страна на общината.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Новини от каталога

Ако желаете да получавате новини от Каталога, моля попълнете Вашия Email.


blog facebook
екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.