Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Загинали и пострадали при пожари в област Видин

18.07.2013 | Новини от Видин | Регионални новини

Трима души са загинали и четирима са пострадали при пожари в област Видин през първите 6 месеца на годината.

През първото полугодие на 2013 година огнеборците и спасителите от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”-Видин са участвиле в ликвидирането на 274 произшествия на територията на региона. За същия период на 2012г., броят им е бил 622, съобщиха от Областна дирекция на МВР-Видин. Пожарите нанесли преки загуби за икономиката, юридически и физически лица са 70 (при 114 за 2012г.). Пожарите без материални загуби (в сухи треви и отпадъци) през първите шест месеца на тази година са 104 (при 296 за 2012г.). Обслужените дежурства, аварийно-спасителни дейности и помощни операции са били 87 при 188 за същия период на предходната година. Излизанията на лъжливи повиквания са били 13, през 2012г. броя им е бил 24. През първото шестмесечие на 2013г. жертвите при пожари са три (на 5 март при пожар във фургон в кв.”Нов път загинаха три деца), пострадалите са четирима (през 2012г. няма загинали, тогава пострадалите са били трима). Количественото разпределение на пожарите с материални загуби през първото шестмесечие по отрасли е следното: в жилищното стопанство – 25 пожара или 36 % от общия брой на тези със загуби; в сметосъбирането – 16 пожара, което е 23% относителен дял; в селското стопанство – 11 пожара или 16% от общия брой; в транспорта – девет пожара или 13% ; търговия и ремонт – три пожара, което е 4 % от общия брой.

По два пожара са възникнали в отраслите енергетика, преработваща промишленост и хотелиерство и ресторантьорство. Анализът на причините за пожарите през първото полугодие на 2013г. показва, че най-честа причина, водеща до възниквмането им е проявената небрежност при боравене с открит огън – 22 пожара (1/3 от пожарите със загуби). В следствие техническа и строителна неизправност са възникнали 12 пожара, а късото съединение в електрическите уреди и инсталации е причинило 10 пожара. Поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди са възникнали три пожара. Два пожара са възниклали в следствие на природни явления (мълнии). Огеви работи и детска игра са причините за възникване на по един пожар. В процес на установяване са причините за възникването на девет пожара.

Доброволни формирования за пожарна безопасност и защита на населението.
В пет общини на територията на област Видин има изградени доброволни формирования:
- община Белоградчик – 10 доброволци;
- община Брегово – 10 доброволци;
- община Грамада – пет доброволци;
- община Кула – пет доброволци;
- община Ново село – пет доброволци.
С доброволците от петте формирования е проведен първоначален основен курс на обучение и теоретични и практически изпити по „Модул 1” и „Модул 2”. Всички доброволци са издържали изпитите. Предстои издаването на служебни бележки за завършено първоначално обучение и карти на доброволците.

Държавен противопожарен контрол
От 1 януари до 30 юни т.г. са били извършени 24 комплексни проверки на обекти (при 25 за 2012г.), връчени са 24 протокола. Извършени са 1267 тематични и 369 контролни проверки (при съответно 970 и 371 за 2012г.). За привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност са връчени 314 разпореждания (при 375 за 2012г.). Общият брой на предписаните с разпорежданията и протоколи за комплексни проверки мероприятия е 491. Изготвени и изпратени са 128 уведомителни писма до ръководители на ведомства, държавни органи и организации, както и 109 писма за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност от строително-технически характер. Съвместно с други ведомства и служби на МВР са извършени 253 проверки, броят на проверките по сигнали на граждани е бил 12 . За нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност и неизпълнение на предписаните мероприятия в определените срокове са приложени седем административно-наказателни мерки (при 20 за 2012г.). През отчетния период са приложени три принудителни административни мерки по чл.268 от ЗМВР (три са били и през 2012г.).

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Новини от каталога

Ако желаете да получавате новини от Каталога, моля попълнете Вашия Email.


blog facebook
екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.