Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Социални новини от Видин

Във Видин изграждат Център за равнопоставеност на хората с увреждания

24.10.2013 | Новини от Видин | Социални новини от Видин

Видин е сред шестте града в България и Румъния, в които се изграждат Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания.

Създаването им е по проект „Изграждане на партньорска трансгранична мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания", който се финансира по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007-2013г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е с европейско и национално финансиране на стойност 217 659 евро. Останалите градове, определени да поставят началото на мрежата от Центрове за равнопоставеност, са Разград и Русе в България и Крайова, Гюргево и Кълъраш в Румъния. Към настоящия момент партньорите по проекта Регионален работен клуб ”Инициативи и партньорства за хора с увреждания “Северозападен планов район”, Съюз на инвалидите в България и Асоциация „Дуивен” от Калафат работят за изграждането на капацитет у представителите на организациите на и за хора с увреждания, както и за техническото оборудване на шестте Центъра.

Центровете за равнопоставеност (ЦР) в трансграничния регион по река Дунав – във Разград, Видин, Русе, Крайова, Гюргево и Кълъраш - ще предлагат експерти в помощ на хората с увреждания, в тях ще се обменят опит и информация, те ще работят по съвместни проекти за засилване на устойчивото партньорство за социално включване. Основна цел на проекта е създаването на пилотен модел за подкрепа и сътрудничество на местните общности на хора с увреждания за обща работа и живот, както и да се повиши капацитетът на тези хора за сътрудничество и съвместно решаване на общи проблеми, за да се разгърнат възможностите им за социална интеграция и преустановяване на изолацията им от двете страни на Дунав.

Мястото на центровете беше определено след проведено проучване сред местните общности на хората с увреждания към изградени вече устойчиви институции в общността от неправителствения и неполитически публичен сектор, които работят за изграждане на толерантност към другия (различния) каквито са и хората с увреждания и децата с увреждания. Ефективното функциониране на ЦР като организация ще бъде подпомогнато от наличието на ядро от предприемчиви граждани, в т.ч. и хора с увреждания и наличието на мрежа от специалисти в различни области, експерти, доброволци, студенти и т.н., които компетентно, адекватно и навременно да са в помощ на хората с увреждания. Това ще бъде динамична мрежа, членовете на която в процеса на работа ще изградят свои начини на взаимодействие, свой инструментариум за работа с местната власт и други институции.

Обученията „Застъпничество” и „Проектиране на съвместни дейности” предвиждат общо 180 представители на хората с увреждания от България и Румъния да бъдат запознати с добрите практики за осигуряване на достъпност и с механизмите за разгръщане на успешно сътрудничество при разработването на съвместни дейности.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.